Previous picture
Next picture

Stezka přerovským luhem

 
Naučnou vlastivědnou stezku přerovským luhem zřídilo město Přerov v roce 2004. Stezka nás na dvanácti kilometrech lesních pěšin, chodníků a polních cest provází rozmanitými ekosystémy podél řeky Bečvy a upozorňuje na místní zajímavosti. Celkem osmnáct bohatě ilustrovaných informačních tabulí umožní návštěvníkovi nahlédnout do dávné historie i současnosti města, poodhalí složité zákonitosti vývoje lužní krajiny, představí stovky původních organismů. Trasa naučné stezky a s ní i procházka snad nejmalebnějšími zákoutími Přerova nás na dvou posledních zastaveních přivádí do městského parku Michalov – místa, kde se symbolicky snoubí hodnoty kulturního dědictví s krásou přírody. Další informace.

  • CZ
  • EN
  • DE
Arrow left
Arrow right